LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra ir naudojamumo didinimas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kaip partnerė dalyvauja Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos įgyvendinamame projekte „Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra ir naudojamumo didinimas“ (projekto kodas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0015), finansuojamame iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“.  Projekto tikslas – įgyvendinti centralizuotas analitikos priemones ir sukurti tarpinstitucinių duomenų sluoksnį, įdiegiant naujus metodinius ir technologinius įrankius. Įgyvendinus projektą valstybės lygiu, bus parengtas duomenų sluoksnis analitikai, sukurti analizės įrankiai ir metodai, patobulintas Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (TDS) funkcionalumas, sustiprintos TDS naudotojų duomenų analizės  kompetencijos. Vienas iš suplanuotų projekto rezultatų  bus Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos veiklos srities analizės metodikos sukūrimas ir jos praktinis naudojimas.

Išsamiau  https://ivpk.lrv.lt/lt/apie-ivpk/tarpzinybines-mokestiniu-duomenu-saugyklos-pletra-ir-naudojamumo-didinimas