LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Specialiosios įrangos įsigijimo 2018 m. projektas pagal Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Hercule III programą (2014-2020 m.)

OLAF

HERKULIO III programa (2014–2020 m.), skirta Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti.
Daugiau informacijos apie šią programą galima rasti tinklalapyje:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm