LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projektas „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos veiklos valdymo tobulinimas“ (2012–2015)

Kurkime Lietuvos AteitįFNTT

Projektas „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos veiklos valdymo tobulinimas“ Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-101 (2012–2015 m.)

Projektas buvo vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-03-V priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“.

Finansavimas
Projektas finansuotas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-03-V priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“.
Pasiekti rezultatai:
  •  sukurtos ir įdiegtos sąsajos tarp Pinigų plovimo prevencijos informacinę sistemos (toliau – PPPIS) ir dokumentų (pranešimų) teikėjų informacinių sistemų;
  • sukurtos ir įdiegtos sąsajos tarp PPPIS ir dokumentų (pranešimų) gavėjų informacinių sistemų;
  • sukurta dokumentų (pranešimų) duomenų analizės ir vertinimo kriterijų ir jų taikymo metodika;
  • sukurta ir įdiegta dokumentų (pranešimų) valdymo ir duomenų apdorojimo sistema;
  • apmokyta 20 Tarnybos darbuotojų naudoti modernizuotą sistemą.