LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

PHARE projektas „Dėl kovos su sukčiavimu, kenkiančiu ES finansiniams interesams (Lietuva)“ (2002–2005 m.)

Projektas

PHARE projektas „Dėl kovos su sukčiavimu, kenkiančiu ES finansiniams interesams (Lietuva)“ (2002–2005 m.)

Pasiekti rezultatai:

Įgyvendintos 47 priemonės:

  • organizuoti 28 seminarai, 9 stažuotės, 6 susitikimai ir 2 vizitai;

  • atlikti 2 žinynų (AFCIS ir CIS) vertimai į lietuvių kalbą.

Iš viso priemonėse dalyvavo 367 Lietuvos atstovai, iš jų:

  • 202 teisėsaugos institucijų (prokuratūros, muitinės, policijos ir kt.) darbuotojai;
  • 86 FNTT darbuotojai;
  • 79 kitų institucijų (Vyriausybės kanceliarijos, Finansų ministerijos, tarpinių ir įgyvendinančių institucijų) darbuotojai.