LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektas „Bendrijos finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu“ (2005–2008 m.)

Projektas

Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektas „Bendrijos finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu“ (2005–2008 m.)

Pasiekti rezultatai:

  • parengta Rizikos vertinimo metodika, skirta tinkamam bei laiku atliekamam rizikos identifikavimui bei vertinimui ES ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšomis finansuojamuose projektuose užtikrinti;
  • įvertinti mokymo poreikiai ir sukurta FNTT pareigūnų mokymo strategija;
  • organizuoti 8 mokymo kursai (seminarai) ir 2 pažintiniai vizitai, kuriuose dalyvavo 189 FNTT pareigūnai ir 123 kitų Lietuvos institucijų atstovai. Jų metu dalyviai buvo supažindinti su ES institucijų kovojant su sukčiavimu vykdomomis teisinėmis ir prevencinėmis priemonėmis, rizikos analize ir valdymu, PVM sukčiavimu, šių nusikaltimų tyrimo praktika ES šalyse;
  • Įsigyta specialioji techninė įranga;
  • Parengti ir išleisti 2 leidiniai:

 „Bendrijos finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu“  

 „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos veikla pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje“