LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

HERKULIO III programa (2014–2020 m.), skirta Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti

HERKULIO III programa (2014–2020 m.), skirta Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti
2015 m. įvykdytas mokymų projektas (Subsidijų sutartis Nr. OLAF/2015/D1/012), kurio tikslas – stiprinti tyrėjų gebėjimus kovojant su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla, kenkiančia ES finansiniams interesams.

Įgyvendintos 2 priemonės:

  • Gegužės 19–22 d. Druskininkuose organizuoti mokymai „Efektyvus tarptautinis bendradarbiavimas kovojant su su*čiavimu, kenkiančiu Europos Sąjungos finansiniams interesams“, skirti Tarnybos ir Lenkijos Respublikos valstybės saugumo agentūros pareigūnams, atliekantiems kriminalinės žvalgybos funkcijas. Mokymuose dalyvavo 13 Tarnybos ir 17 Lenkijos Respublikos valstybės saugumo agentūros pareigūnų. 
  • Birželio 2–3 d. Druskininkuose vyko mokymų rezultatų aptarimas ir apibendrinimas. Renginyje dalyvavo 4 Tarnybos ir 4 Lenkijos Respublikos valstybės saugumo agentūros vadovai.
2015 m. įgyvendintas projektas - įsigyta speciali įranga pagal kryptį „Techninė pagalba teisėsaugos institucijoms, kovojančioms su sukčiavimu“ (Subsidijų sutartis OLAF/2015/D1/030).