LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

„Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos administracinių gebėjimų stiprinimas ugdant angų kalbos įgūdžius“ (2006–2008 m.)

Projektas

„Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos administracinių gebėjimų stiprinimas ugdant angų kalbos įgūdžius“ (2006–2008 metai)

Pasiekti rezultatai:
  • 130 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotojų mokėsi anglų kalbos. Kalbos įgūdžius tobulino įvairaus lygio mokymo dalyviai iš visų 10–ties Lietuvos apskričių, jie įgijo anglų kalbos žinių pagal bendrąją Europos 5 lygių sistemą.
  • Projektas „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos administracinių gebėjimų stiprinimas ugdant darbuotojų anglų kalbos įgūdžius“ buvo vykdomas su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Paramos fondu Europos socialinio fondo agentūra pasirašius paramos skyrimo sutartį.