LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

ES Dvynių programos projektas „Tolesnė parama efektyviai prevencijai ir kovai su sukčiavimu ir pažeidimais naudojant ES fondų lėšas“

ES Dvynių programos projektas

„Tolesnė parama efektyviai prevencijai ir kovai su sukčiavimu ir pažeidimais naudojant ES fondų lėšas“ (angl. „Further Support for efficient prevention and fight against fraud and irregularities of EU funds“)

Pagrindas

Programa: IPA 2011

Dvynių projekto Nr. MK 11 IB FI 03 TWL

Paramos gavėjas

Makedonijos Finansų ministerijos Finansų policija

Projekto partneriai

Centrinė projektų valdymo agentūra

LR finansų ministerija

LR specialiųjų tyrimų tarnyba

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

LR generalinė prokuratūra

Projekto vertė

250 000 eurų

Projekto trukmė

Nuo 2015 m. lapkričio 20 d. iki 2016 m. gegužės 19 d. (6 mėnesiai nuo notifikacijos išleidimo).

Projekto tikslas

Sustiprinti strateginį, teisinį ir institucinį reguliavimą, siekiant sumažinti piktnaudžiavimo ir pažeidimų skaičių ES fonduose. Pagerinti personalo, dirbančio ES fondų lėšų panaudojimo prevencijos srityje, kompetenciją.

Skopjėje pradėtas įgyvendinti ES Dvynių projektas prieš nesąžiningą ES lėšų naudojimą 

2016 02 19 

2016 m. vasario 11 d. Skopjėje, Makedonijoje, Europos Sąjungos (ES) atstovybėje Lietuvos ir Makedonijos atstovai sėkmingai atidarė bendrą ES trumpalaikį Dvynių projektą „Tolimesnė parama efektyviai prevencijai ir kovai su sukčiavimu ir pažeidimais įsisavinant ES fondų lėšas“. Tai jau 5-as Dvynių projektas, kurį Lietuvos institucijos įgyvendina Makedonijoje.  

Renginį atidarė Makedonijos finansų ministerijos valstybės sekretorius Igor Dimitrov. Susirinkusius dalyvius - Makedonijos finansų ministerijos atstovus, projekto partnerius ir ekspertus - sveikino ES atstovybės veiklų padalinio vadovas Mauro di Veroli, Makedonijos projekto vadovas Aleksandr Trgachevski ir Lietuvos projekto vadovė Loreta Maskaliovienė.

Konkurse dėl šio ES trumpalaikio Dvynių projekto įgyvendinimo varžėsi Lietuvos, Latvijos, Rumunijos ir Bulgarijos parengti projektiniai pasiūlymai. Konkursinę atranką laimėjo bendras Lietuvos institucijų - Finansų ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA), Specialiųjų tyrimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Generalinės prokuratūros - parengtas pasiūlymas.  

250 tūkst. eurų vertės projektas, finansuojamas ES IPA 2011 programos lėšomis, bus įgyvendintas per 6 mėnesius. Makedonijos finansinės policijos biuras prie Finansų ministerijos yra pagrindinis projekto paramos gavėjas. 

Pagrindinis šio projekto tikslas – sustiprinti Makedonijos finansinės policijos biuro gebėjimus ES finansinių interesų apsaugos srityje ir bendradarbiavimą su ES kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF). Įgyvendinant šį projektą bus atlikti tobulintini nacionalinės teisinės sistemos pakeitimai, stiprinami nacionalinių institucijų administraciniai gebėjimai bei kuriamas glaudesnis bendradarbiavimas tarp nacionalinių institucijų, atsakingų už skaidrų ES fondų lėšų įsisavinimą. 

Lietuvos institucijų ekspertai su Makedonijos kolegomis dalinsis patirtimi, kartu bendradarbiaus rengiant rekomendacijas ir procedūras, organizuos mokymus ir pažintinį vizitą. Šiomis priemonėmis bus siekiama aktyviai prisidėti prie efektyvios ir veiksmingos ES finansinių interesų apsaugos sistemos Makedonijoje sukūrimo bei prie glaudesnių šalies paramos gavėjos ryšių su ES kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) kūrimo. 

ES Dvynių programa – tai vienas iš Europos Komisijos inicijuotų bendradarbiavimo instrumentų, padedančių ES šalims kandidatėms ir naujoms narėms harmonizuoti nacionalinius teisinės aktus su ES teisės baze. ES Dvynių projektų metu šalies-paramos gavėjos ir ES šalies narės viešojo sektoriaus institucijų ekspertai dirba kartu tam, kad šalis paramos gavėja perimtų iš ES senbuvės sukauptas žinias ir gerąją darbo patirtį.

LR užsienio reikalų ministerijos 2016 m. sausio mėn. duomenimis, iki šiol CPVA yra sėkmingiausia Lietuvos institucija, dalyvaujanti ES Dvynių programoje. Nuo 2009 m. CPVA sėkmingai įgyvendino 25 ES Dvynių ilgalaikius ir trumpalaikius projektus.