LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbo užmokestis

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie LR VRM
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 2021 metai 2022 metai
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais
I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Statutinių valstybės tarnautojų pareigybės
Direktorius 1 - 1 - - - -
Direktoriaus pavaduotojas 2 3929,40 2 4018,20 4253,50 - -
Valdybos viršininkas 7 3226,91 7 3334,76 3610,75 - -
Skyriaus viršininkas 15 2815,16 15 2888,89 3185,53 - -
Vyriausiasis tyrėjas 115 2475,94 127 2505,30 2673,11 - -
Vyresnysis tyrėjas 51 1933,12 49 1981,30 2102,55 - -
Tyrėjas 7 1776,32 5 1802,52 1737,19 - -
               
               
Karjeros valstybės tarnautojų  pareigybės
Skyriaus vedėjas 9 2627,36 9 2775,91 2957,74 - -
Vyriausiasis specialistas 75 2043,61 75 2143,52 2267,66 - -
Patarėjas 5 2424,95 5 2533,55 2710,40 - -
               
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybės
Finansų specialistas 1 - 1 - - - -
Projekto finansininkas 1 - 1 - - - -
Analitikas 1 - 1 - - - -
Vertėjas 4 1469,10 4 1754,19 1789,64 - -
Dokumentų tvarkytojas 12 1415,85 12 1598,13 1616,48 - -
Kalbos tvarkytojas 1 - 1 - - - -
Vyresnysis pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojas 2 1747,21 2 1796,58 1787,38 - -
Informacinių technologijų sistemų administratorius 2 1916,25 1 - - - -
Programinės įrangos kūrėjas - - 1 - - - -
Tinklo administratorius - - 1 - - - -
Duomenų bazių specialistas 1 - 1 - - - -
Viešųjų pirkimų specialistas 1 - 1 - - - -
Elektronikos inžinierius (informacinė inžinerija) 1 - 1 - - - -
Viešųjų ryšių specialistas 2 2219,58 2 2521,93 2694,49 - -
Skyriaus padėjėjas 10 1369,72 10 1527,90 1564,45 - -
Pinigų plovimo prevencijos specialistas 2 2016,48 1 - - - -
Pinigų plovimo prevencijos teisės specialistas - - 1 - - - -
Personalo specialistas 2 1816,02 2 1960,23 2011,82 - -
Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistas 1 - 2 1824,48 1824,48 - -
Psichologas  2  2217,46 2 2330,56 2362,05 - -
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas 1 - 1 - - - -
Kompiuterių sistemų administratorius 1 - 1 - - - -
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas 1 - 1 - - - -
Transporto specialistas 1 - 1 - - - -
Lengvojo automobilio vairuotojas 1 - 1 - - - -
Teisės specialistas 1 - 2 2395,84 2510,65 - -
Vyresnysis specialistas 1 - 2 1974,71 2000,96 - -
Projekto administratorius 1 - 1 - - - -
Profesinių įgūdžių instruktorius 1 - 1 - - - -
               

 

Pastaba:

  1. *Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2000 m. sausio 11 d. įstatymo Nr. VIII-1524 „Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų“ 5 straipsnio 6 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.
 Atnaujinta: