LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbo užmokestis

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie LR VRM
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 2021 metai 2022 metai
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais
I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Statutinių valstybės tarnautojų pareigybės
Direktorius 1 - 1 - - - -
Direktoriaus pavaduotojas 2 3844,18 2 - - - -
Valdybos viršininkas 7 3135,03 7 - - - -
Skyriaus viršininkas 14 2722,09 14 - - - -
Vyriausiasis tyrėjas 107 2346,91 107 - - - -
Vyresnysis tyrėjas 50 1888,52 50 - - - -
Tyrėjas 6 1729,89 6 - - - -
Patarėjas 1 - 1 - - - -
               
               
               
Karjeros valstybės tarnautojų  pareigybės
Skyriaus vedėjas 9 2537,68 9 - - - -
Vyriausiasis specialistas 74 1893,65 74 - - - -
Patarėjas 4 2149,06 4 - - - -
               
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybės
Finansų specialistas (A2) 3 - 1 - - - -
Vertėjas (A2) 4 1322,78 4 - - - -
Dokumentų tvarkytojas (A2) 5 1388,27 5 - - - -
Vyresnysis pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojas (B) 2 1498,86 2 - - - -
Informacinių technologijų sistemų administratorius (A2) 2 1981,26 2 - - - -
Elektronikos inžinierius (informacinė inžinerija) (A2) 1 - 1 - - - -
Dokumentų tvarkytojas (B) 7 1233,52 7 - - - -
Viešųjų ryšių specialistas (A2) 2 2204,17 2 - - - -
Skyriaus padėjėjas 10 1282,62 10 - - - -
Pinigų plovimo prevencijos specialistas 2 1992,47 2 - - - -
Personalo specialistas 2 1790,80 2 - - - -
Psichologas  2  2217,46 2 - - - -
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas 1 - 1 - - - -
Teisės specialistas 2 - 1 - - - -
               
               

 

Pastaba:

  1. *Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2000 m. sausio 11 d. įstatymo Nr. VIII-1524 „Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų“ 5 straipsnio 6 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.
 Atnaujinta: