LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Tyrimai

© Laimono Ciūnio / VRM nuotrauka

FNTT darbas sutelktas į rezonansinių, tarptautinių, platų atgarsį visuomenėje sukėlusių ir didelę žalą valstybės finansų sistemai darančių nusikalstamų veikų atskleidimą ir ištyrimą.

 FNTT TIRIA: 

• tarptautines ir nacionalines veikas, susijusias su pridėtinės vertės mokesčio (PVM), akcizo, pelno ir kitų mokesčių grobstymu ar mokestinės prievolės išvengimu ar panaikinimu apgaule ir su apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu;

• veikas, susijusias su Europos Sąjungos paramos lėšų neteisėtu gavimu ir panaudojimu;

• nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą (pinigų plovimą), neteisėtą praturtėjimą;

• veikas, susijusias su sukčiavimu ir turto pasisavinimu ar iššvaistymu finansų įstaigose (bankuose, kredito unijose), manipuliavimą kainomis (sukčiavimą) energetikos sektoriuje.

 

2019 METAIS FNTT DĖMESIO CENTRE - MOKESČIŲ SLĖPIMAS IR VENGIMAS, PAŽEIDIMAI FINANSINIŲ TECHNOLOGIJŲ SRITYJE

2019 m. suduotas ne vienas rimtas smūgis organizuotam nusikalstamam pasauliui tiriant ir perduodant teismui itin sudėtingas ir didelį visuomenės susidomėjimą sukėlusias bylas dėl PVM sukčiavimo, Pelno mokesčio vengimo, neteisėtos akcizinių prekių apyvartos, pinigų plovimo, galimų pažeidimų finansinių technologijų (fintech) srityje, sukčiavimo energetikos sektoriuje bei pelno nesiekiančiose organizacijose.

Atsižvelgiant j ateities iššūkius tiriant sparčiai sudėtingėjančias finansines machinacijas, 2019 m. optimizuota FNTT struktūra ir vidaus darbo organizavimas, papildomai sukomplektuotos kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo tyrėjų bei ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialistų pareigybės.

 • Pradėta ikiteisminių tyrimų - 352;
 • Baigti 353 ikiteisminiai tyrimai (iš jų perduota į teismą ir baigta BK 38 str., 40 str. pagrindais – 259 tyrimai), kuriuose ištirtos 555 nusikalstamos veikos;
 • Tyrimuose išaiškinta daugiau nei 49,9 mln. eurų žala (baigtuose – 28,4 mln. ir dar tebetęsiamuose – 21,5 mln. eurų);
 • Savanoriškai ir BK 38 str., BK 40 str. pagrindais ikiteisminio tyrimo bylose j valstybės biudžetą atlyginta žala už 4,9 eurų;
 • Bylose laikinai apribota teisė j nuosavybę – 34,9 mln. eurų vertės;
 • Gauta pranešimų apie grynųjų pinigų operacijas iš finansų įstaigų - 287;
 • Gauta pranešimų apie įtartinas operacijas - 1501;
 • PPTF įstatymo nustatyta tvarka finansų įstaigų sąskaitose sustabdyta daugiau kaip 37 mln. eurų;
 • Išanalizuota informacija apie ES paramos lėšomis finansuojamus projektus, kuriems skirta daugiau kaip 94 mln. eurų;
 • Išaiškinta neteisėtai gautos ir pasikėsintos gauti ES finansinės paramos lėšų suma – 14,5 mln. eurų;
 • Atlikta ūkinės finansinės veiklos tyrimų bei pateikta specialisto išvadų - 662.

2019 M. BUVO STEBIMOS ŠIOS TENDENCIJOS:

 • PVM, pelno ar kitų mokesčių vengimas, ūkio subjektams į buhalterinę apskaitą įtraukiant realiai neįvykusius (tariamus) sandorius ar sandorius pagal tikrovės neatitinkančius apskaitos dokumentus su užsienyje registruotais ūkio subjektais, Lietuvoje įsteigtomis fiktyviomis įmonėmis ar kitais asmenimis;
 • karuselinis PVM sukčiavimas, naudojant vadinamuosius dingusius prekeivius (angį. Missing Traders Intra Comunity (MTIC)). Nusikaltėliai organizuoja tarptautines pinigų pervedimų „karuselės" schemas, į kurias įtraukiami juridiniai asmenys iš kelių valstybių;
 • tarptautiniu mastu vykdomos nusikalstamos veikos, susijusios su akcizais apmokestinamomis prekėmis (tepalinė alyva, dyzelinas);
 • pelno mokesčio vengimas bei piniginių lėšų išgryninimas, pervedant pinigines lėšas į užsienio ar lengvatinio apmokestinimo (angį, offshore) įmonių sąskaitas užsienio bankuose už realiai neįvykusius (tariamus) sandorius;
 • sandorių bei visų gautų pajamų neatvaizdavimas apskaitoje (slepiant realų veiklos mastą bei apyvartą), vykdant prekybą plataus vartojimo prekėmis;
 • panaudojant įmonių grandinę, klastojant dokumentus ir piktnaudžiaujant PVM maržos schemomis, vengiama PVM sumokėjimo į Lietuvos biudžetą. 

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pranešėjų apsauga

Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas