LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Įsakymai

Data Numeris Pavadinimas
2022-11-29 V-238

Dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos mokymų programos patvirtinimo

2022-10-28 V-231

Dėl Pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo rašytiniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-05-27 V-143

Dėl Statutinių, valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiksmų, kilus gaisrui administraciniame pastate, esančiame šermukšnių g. 3, Vilniuje, plano patvirtinimo

2022-05-23 V-139

Dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-05-10 V-122

Dėl FNTT 2022 metų veiklos plano patvirtinimo

2022-04-15 V-92

Dėl vaizdo duomenų tvarkymo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje taisyklių patvirtinimo

2022-04-11 V-87

Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje

2022-01-12 V-12

Dėl telekomunikacinio tinklo administravimo, naudojimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-01-05 V-4

Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos konkurso „Metų tyrimas“ nuostatų patvirtinimo; pakeitimas (Nr. V-9, 2023-01-19)

2021-12-23 V-230

Dėl pareigybių, prieš skiriant į kurias pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašo patvirtinimo

2021-11-19 V-198 Dėl paklausimų dėl fizinių ir juridinių asmenų patikimumo nustatymo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-11-15 V-196 Dėl Pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-11-08 V-191 Dėl Vidaus kontrolės politikos patvirtinimo
2021-10-18 V-183 Dėl Kenksmingų veiksnių rizikos vertinimo metodikos patvirtinimo
2021-10-01 V-174 Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto sudarymo
2021-06-23 V-112 Dėl Viešųjų ir privačių interesų aprašo pakeitimo
2021-04-16 V-69 Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Dovanų politikos įgyvendinimo
2020-12-31 V-216 Dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems lobistine veikla siekiama daryti įtaką, deklaracijų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-10-26 V-167 Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-08-19 V-137 Dėl viešai neskelbtinos ir neteiktinos informacijos apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-05-29 V-78 Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo
2020-05-18 V-71 Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. V-170 ,,Dėl Neteisėtos paramos gavimo ir panaudojimo analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-01-31 V-14 Dėl važiavimo išlaidų kompensacijų nepriemokų išmokėjimo
2019-09-13 V-111 Dėl informacijos teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo
2019-05-13 V-77 Dėl pareigūnų saugos ir sveikatos komiteto sudarymo
2019-04-19 V-72 Dėl informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-04-18 V-71 Dėl baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-04-12

2022-07-28

V-69

Pakeitimas: V-179

Dėl FNTT darbuotojų ryšių deklaravimo ir kitos informacijos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo | 2022 m. liepos 28 d. pakeitimas Nr. V-179
2018-11-30 V-241 Dėl 2018-06-28 įsakymo Nr. V-134 „Dėl asmenų aptarnavimo FNTT tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo; Pakeitimas
2018-10-17 V-211 Dėl kompensacijos už neišduotą tarnybinę uniformą statutiniams valstybės tarnautojams apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo; 1 priedas - Prašymo dėl neišduotos tarnybinės uniformos išlaidų kompensavimo pavyzdys
2018-01-24 V-20 Dėl kliento veiklai būdingas dideles nuolatines ir reguliarias pinigines operacijas apibūdinančio kriterijaus nustatymo
2017-12-22 V-189 Dėl priemokų skyrimo ir mokėjimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-12-15 V-186 Dėl Asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą brangakmeniais, tauriaisiais metalais, kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, antikvariniais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė lygi arba viršija 10 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos, ar kelių susijusių operacijų metu, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui patvirtinimo
2017-12-15 V-185 Dėl Buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo
2017-12-15 V-184 Dėl Patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui
2017-12-15 V-183 Dėl nekilnojamojo turto agentams (brokeriams) skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui patvirtinimo
2017-10-16 1V-701 Dėl Įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo ir Informacijos apie grynųjų pinigų operacijas ar sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-09-14 V-133 Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 46-V "Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų atliekamų ūkio subjektų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2017-09-14 V-132

Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017-09-12 V-131

Dėl Asmens tapatybės dokumento kopijos tvirtinimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017-09-04 V-129

Dėl Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

2017-08-30  V-126 

FNTT darbo reglamentas 

2016-12-30 V-338

Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo

2016-12-30 V-337

Dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl administracinių nusižengimų teisenenos pradėjimo ir įgaliojimo nagrinėti administracinius nusižengimus suteikimo

2016-11-30 V-314

Dėl techninių reikalavimų kliento tapatybės nustatymo procesui, kai tapatybė nustatoma nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo perdavimą, patvirtinimo; Pakeitimas 1Pakeitimas 2

2016-10-20 V-273

Dėl tinkamo tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srityje priežiūros nurodymų patvirtinimo

2016-09-30  V-253

Dėl atrankos į laisvas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas tvarkos aprašo patvirtinimoAnketos forma atsisiuntimui

2016-07-15

V-162

Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo; Pakeitimas 1, Pakeitimas 2, Pakeitimas 3

2016-04-05

V-72

Dėl Pareigūnų saugos ir sveikatos komiteto sudarymo

2016-03-01

V-45

Dėl FNTT pareigybių, į kurias, prieš skiriant asmenį, numatoma pateikti rašytinį prašymą LR Specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo patvirtinimo

2016-01-18

V-13

Dėl viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo 

2016-01-18

V-12

Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ryšių deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimoPakeitimas  

2015-01-08

V-8

Dėl asmenų įėjimo į tarnybos patalpas ir filmavimo, fotografavimo, garso ar vaizdo įrašų darymo tarnybos patalpose tvarkos aprašo patvirtinimo; Pakeitimas 1, Pakeitimas 2 

2015-12-05 V-240

Dėl Pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašo patvirtinimo   

2015-06-15   1V-487

Dėl atlyginimo už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas, kuriomis daroma žala valstybei, tvarkos aprašo patvirtinimo     

2015-05-21 V-129

Dėl Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, teikimo formų, teikimo schemos ir teikimo formų pildymo rekomendacijų patvirtinimo

2012-12-07

V-301

 

Dėl tabako gaminių sutikrinimo akto, alkoholio produktų sutikrinimo akto, turto sunaikinimo akto formų bei turto sutikrinimo dokumentų ir turto sunaikinimo dokumentų pildymo, registravimo ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2011-07-25  V-168 

Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 46-V „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų atliekamų ūkio subjektų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2011-01-25

 V-16

Dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo, nutarimo ir pranešimo formų, administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo formų pildymo taisyklių patvirtinimo

2010-09-24

2-287/1R-205/I-126/5-V-735/V-97/4-606/1B-581

Dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas atskleidžiančių, tiriančių ir nagrinėjančių ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų, prokurorų ir teisėjų tarpinstitucinės kvalifikacijos kėlimo programos patvirtinimo

2009-05-29

1K-173

Dėl Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų patvirtinimo

2008-05-10 46-V  Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų atliekamų ūkio subjektų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimoPakeitimas  

2007-06-13

66-V

Dėl paimtų, konfiskuotų daiktų apskaitos, saugojimo ir paimtų daiktų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimoPakeitimas

2006-03-23  32-V 

Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos I, II ir III laipsnio pasižymėjimo ženklo „Už nepriekaištingą tarnybą" nuostatų patvirtinimo

2006-03-16  29-V 

Dėl butpinigių Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams mokėjimo taisyklių patvirtinimo 

2004-12-22  90 V 

Dėl Baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų darymo ir jų apskaitos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos taisyklių patvirtinimo

2004-05-10 34 V   Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos tarnautojų tarnybinės etikos kodekso patvirtinimo
2004-04-26  28 V

Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vėliavos nuostatų patvirtinimo

 

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas

 
Pranešėjų apsauga

Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas