LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Tarptautinės finansinės sankcijos ir atsakingos institucijos

INSTITUCIJA, KOORDINUOJANTI TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMĄ

Nacionalinė kompetentinga institucija, atsakinga už tarptautinių sankcijų įgyvendinimo koordinavimą Lietuvoje, yra Užsienio reikalų ministerija.

Užsienio reikalų ministerija teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais.

Į Užsienio reikalų ministeriją galima kreiptis bendruoju el. pašto adresu urm@urm.lt.

 

INSTITUCIJOS, ATSAKINGOS UŽ TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRĄ

Ekonominės sankcijos – Užsienio reikalų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos bankas

Finansinės sankcijos – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos bankas

Politinės sankcijos – Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir ministerijos, Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Susisiekimo sankcijos – Susisiekimo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos transporto saugos administracija

Visuomeninės sankcijos – Kultūros ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

JUNGTINIŲ TAUTŲ SAUGUMO TARYBOS KOMITETAI

Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos komitetai, sprendžiantys tarptautinių sankcijų, nustatytų teroristinėms organizacijoms ir su jomis siejamiems asmenims, klausimus:

JT Saugumo Tarybos komitetas, įkurtas pagal rezoliucijas 1267 (1999) bei 1989 (2011), koordinuoja su „Al-Qaida“ susijusių asmenų, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašą.

JT Saugumo Tarybos komitetas, įkurtas pagal rezoliuciją 1988 (2011), nuolat atnaujina Talibanui priklausančių bei su juo susijusių asmenų sąrašus.

Informacija apie sankcijų komitetų veiklą, susijusius teisės aktus, taikomas sankcijas ir išimtis bei kita susijusi informacija pateikiama Sankcijų komiteto tinklalapyje.

 

TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO IŠIMTYS