LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Naudinga informacija

ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 pakeitimo įstatymas

 

TERMINAI IR SPRENDIMO APSKUNDIMAS

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba sprendimą dėl ribojamųjų priemonių įgyvendinimo išimties ar subjekto lėšų įšaldymo nutraukimo Lietuvos Respublikoje priima per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo.

Jeigu dėl pagrįstų priežasčių per šį terminą sprendimas negali būti priimtas, šis terminas gali būti motyvuotai pratęstas, tačiau ne ilgiau negu 30 dienų.

Sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

GAIRĖS, REKOMENDACIJOS

Ribojamųjų priemonių veiksmingumo įgyvendinimo geriausia praktika (2018 m. gegužės 4 d. ES Tarybos dokumentas Nr. 8519/18)

2018 m. gegužės 4 d. Tarybos dokumentas Nr. 5664/18: Ribojamųjų priemonių (sankcijų) įgyvendinimo ir vertinimo gairės

2001 m. gruodžio 27 d. bendroji ES Tarybos pozicija dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (2001/931/BUSP)

 

NAUDINGOS NUORODOS

Sankcijų žemėlapis: https://www.sanctionsmap.eu/#/main

LR Užsienio reikalų ministerija: https://www.urm.lt/sankcijos;

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras: https://www.lb.lt/lt/naujienos/es-sankcijos-atsakymai-i-dazniausiai-uzduodamus-klausimus;

JT Saugumo Taryba: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy_en