LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

ES sankcijos, privalomos Lietuvos Respublikos subjektams

Kas yra sankcijos?

Sankcijos, vadinamosios ribojamosios priemonės, yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos (ES) bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) priemonių. Sankcijomis siekiama tarptautinio ir regioninio saugumo stiprinimo, įgyvendinama strateginių prekių kontrolė ir vykdoma kova prieš tarptautinį terorizmą.

ES sankcijos Lietuvos Respublikos subjektams yra PRIVALOMOS.

 

Koks yra ES sankcijų tikslas?

ES nustato sankcijas, siekdama pakeisti ar sustabdyti tam tikros valstybės vyriausybės, fizinių asmenų ar kitų subjektų vykdomą politiką arba tam tikrą veiklą (pvz., vykdomas šiurkščias represijas prieš demokratinę opoziciją), atsižvelgdama į ES Tarybos BUSP sprendime išdėstytus tikslus. ES deda visas pastangas, kad sumažintų neigiamas pasekmes subjektams, kurie nėra atsakingi už politiką ar veiksmus, dėl kurių buvo nustatytos sankcijos.  

Ribojamąsias priemones nustatančiuose Tarybos sprendimuose ir reglamentuose yra pateikiama informacija, kodėl jos yra taikomos konkretiems subjektams, nurodomas jų tikslas.

 

ES gali nustatyti šias ribojamąsias priemones:

  • ginklų embargus;

  • į sankcijų sąrašus įtrauktų asmenų atvykimo apribojimus (draudimas keliauti) – asmenys, kuriems taikoma ši ribojamoji priemonė, negali atvykti į ES arba, jeigu jie yra ES piliečiai, negali išvykti iš valstybės narės, kurios pilietybę turi;

  • turto įšaldymą, kai tas turtas priklauso į sankcijų sąrašą įtrauktiems asmenims ar subjektams – įšaldomas visas ES esantis jų turtas ir ES piliečiai bei subjektai negali teikti jokių lėšų ar ekonominių išteklių įtrauktiesiems į sąrašą;

  • ekonomines sankcijas arba apribojimus konkrečiuose ekonominės veiklos sektoriuose (sektorinės sankcijos), įskaitant draudimą importuoti ar eksportuoti tam tikras prekes iš/į sankcionuotą valstybę ar naudojimui sankcionuotoje valstybėje, draudimą investuoti, teikti finansines ar kitas paslaugas ir kt.

 

Kokie subjektai yra atsakingi už ES sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje?

Už ES sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje atsakingi visi ekonominę veiklą vykdantys fiziniai bei juridiniai asmenys, finansų įstaigos ir kiti valstybėje įsteigti arba veiklą vykdantys subjektai ar organizacijos. Šie subjektai privalo įsitikinti, ar vykdydami veiklą su atitinkamais klientais, verslo partneriais nepažeidžia ES galiojančių sankcijų.

Kiekviena situacija ir/ar sutartis, kurioms gali būti taikomos tarptautinės sankcijos, yra unikali, todėl fiziniai ir juridiniai asmenys turėtų atidžiai įvertinti visą informaciją ir faktines aplinkybes, atsižvelgdami į ribojamųjų priemonių tikslus ir priimti pagrįstus sprendimus dėl sankcijų taikymo.

 

Subjektams yra draudžiama:

  • vykdyti veiksmus, kurių vykdymas draudžiamas Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis;

  • sudaryti sandorius, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms;

  • prisiimti naujas prievoles, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.