LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

ES finansinių sankcijų įgyvendinimo priežiūra Lietuvoje

FNTT kontroliuoja, reguliariai tikrina ir renka duomenis apie finansinių sankcijų įgyvendinimą iš finansų įstaigų, auditorių, investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, valdymo įmonių, buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančių įmonių, notarų ir teisę atlikti notarinius veiksmus turinčių asmenų, advokatų ir advokatų padėjėjų, asmenų, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, pašto paslaugų teikėjų, kurie teikia pašto perlaidų paslaugas, uždaro tipo investicinių bendrovių ir kitų teisės aktais apibrėžtų subjektų.

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos prižiūri, kad muitinės įstaigos atliktų į Lietuvos Respubliką įvežamų iš už Europos Bendrijos muitų teritorijos ribų ir iš jos išvežamų už Europos Bendrijos muitų teritorijos ribų grynųjų pinigų sumų kontrolę, subjektų, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos, atžvilgiu.

Lietuvos bankas prižiūri, kad nebūtų išmokamos draudimo ir kitos išmokos, susijusios su draudimo sutartimi, asmenims, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos, pagal sutartis, sudarytas iki finansinių sankcijų įgyvendinimo pradžios, jeigu negautas leidimas taikyti išimtį.

 Finansų įstaigos, sustabdžiusios subjektų, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos, disponavimą sąskaitomis, apie tai per dvi darbo dienas informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (el. paštas dokumentas@fntt.lt) ir Užsienio reikalų ministeriją (el. paštas urm@urm.lt).

 

INFORMACIJA IR ATNAUJINIMAI, SUSIJĘ SU ES SANKCIJOMIS

Interaktyviame ES sankcijų žemėlapyje, pasirinkus atitinkamą valstybę, pateikiamos nuorodos į visus ES teisės aktus sankcijų, taikomų pasirinktai valstybei, srityje. Šiuose ES teisės aktuose taip pat skelbiami subjektų, kuriems taikomos ES finansinės ribojamosios priemonės, sąrašai.

Viešame ES oficialiajame leidinyje „EUR-Lex“ taip pat skelbiama naujausia informacija apie Europos Sąjungos priimamus teisės aktus dėl ribojamųjų priemonių – juose galima rasti informacijos apie asmenis, subjektus ir veiklas, kurioms taikomos ES ribojamosios priemonės.