LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Sprendimai dėl poveikio priemonių

 2022 m. sprendimai dėl poveikio priemonių

Data

Subjektas, kuriam taikyta poveikio priemonė (pavadinimas) 

Tipas

Teisės aktų pažeidimai

 

Poveikio priemonės

 

Informacija apie skundus dėl poveikio priemonių

 
2022-01-04 UAB „ONTEX“ NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 10 dalyje, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2022-01-04 UAB „OPPA agentūra“ NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte,  12, 13, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1, 7, 8, 9 ir 10 dalyse, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2022-01-26 UAB „JF investicijos“ NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte,  12, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1, 3, 7, 8, 9 ir 10 dalyse, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Įspėjimas  
2022-01-26 UAB „Danesta LT“ NT vystytojas PPTFPĮ 9 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 20 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  

 

2021 m. sprendimai dėl poveikio priemonių

Sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos. Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, išskyrus sprendimą skirti Įstatyme nustatytas baudas ir sprendimą panaikinti licenciją ar leidimą vykdyti veiklą, jeigu tokį sprendimą priėmė ne licenciją ar leidimą vykdyti veiklą kitam įpareigotajam subjektui išdavusi priežiūros institucija.