LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Juridiniams asmenims – prievolė teikti duomenis apie naudos gavėjus

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) primena, kad įgyvendinant 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos nuostatas, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu buvo nustatyta prievolė visiems Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims.

Nurodoma, kad jie turi gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus (naudos gavėjo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamąją vietą, jo turimas nuosavybės teises ir apimtį (akcijų skaičių procentais, balsavimo teisių skaičių procentais) arba kitokios kontrolės teises (valdybos pirmininkas, valdybos narys, vadovas, vyresnysis vadovas, kitos pareigos, perleistų balsavimo teisių skaičius procentais)).

Duomenys apie naudos gavėjus turi būti registruojami naujai sukurtame Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) naudos gavėjų posistemyje JANGIS, kurio tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras.

Duomenys apie naudos gavėjus – būtini ir naudingi

Atkreipiamas dėmesys, kad atsižvelgiant į tai, jog pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus finansų įstaigos, įskaitant bankus, yra įpareigotos nustatyti kliento naudos gavėjo tapatybę, JADIS kaupiama informacija apie naudos gavėjus bus būtina juridiniams asmenims užmezgant ir tęsiant dalykinius santykius su finansų įstaigomis.

Remiantis šio įstatymo 12 straipsnio 12 dalimi, įsigaliosiančia nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d., nustatant kliento tapatybę, finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams bus draudžiama pradėti dalykinius santykius arba vykdyti vienkartinę piniginę operaciją ar sandorį, kai informacija apie kliento – juridinio asmens naudos gavėjus nebus pateikta JADIS arba kai informacija apie naudos gavėjus neatitiks jų turimos informacijos apie to paties kliento naudos gavėjus.

Duomenys apie naudos gavėjus JADIS yra renkami nuo 2022 m. trimis etapais:

I etapas – nuo 2022 m. sausio mėn. duomenis gali teikti visų teisinių formų juridiniai asmenys (išskyrus investicinius fondus ir investicines bendroves), kurių visi naudos gavėjai yra juos tiesiogiai kontroliuojantys fiziniai asmenys;

II etapas – nuo 2022 m. gegužės mėn. duomenis galės teikti visų teisinių formų juridiniai asmenys (išskyrus investicinius fondus ir investicines bendroves), kurių naudos gavėjai yra tiesiogiai ir netiesiogiai juos kontroliuojantys fiziniai asmenys;

III etapas – nuo 2022 m. rugpjūčio mėn. duomenis galės teikti visų teisinių formų juridiniai asmenys, kurių naudos gavėjai yra tiesiogiai ir netiesiogiai juos kontroliuojantys fiziniai asmenys.

Duomenys į JANGIS gali būti teikiami tik elektroniniu būdu – prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos (https://www.registrucentras.lt/savitarna/), o šių duomenų pagrindu suformuoti naudos gavėjų sąrašai prieš pateikimą turi būti pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu.

JANGIS naudotojo vadovas, trumpas pristatymas (bukletas), atsakymai į dažnai užduodamus klausimus (DUK), videovedliai dėl duomenų teikimo ir kita naudinga informacija yra paskelbti Registrų centro interneto svetainėje https://www.registrucentras.lt/p/1530.

Duomenų teikimo išimtis taikoma tiems juridiniams asmenims, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė.

Kilus klausimų dėl duomenų apie naudos gavėjus teikimo per JANGIS, juos galima pateikti Registrų centro Konsultacijų centro svetainėje (https://info.registrucentras.lt/) arba telefonu (8 5) 2688 262.