LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

KASDIENĖ UNIFORMA

VIDURINĖS IR AUKŠTESNIOSIOS GRANDŽIŲ PAREIGŪNŲ KASDIENĖS UNIFORMOS