LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus vyriausiasis specialistas

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VILNIAUS APYGARDOS VALDYBOS
ŪKINĖS FINANSINĖS VEIKLOS TYRIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
  2. Pareiginės algos koeficientas: 9,50.
  3. Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1 681,50 Eur.
  4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 II. VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. stebėsena ir analizė.

III. PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Ūkinės finansinės veiklos tyrimas.

IV. FUNKCIJOS

5. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
9. Atlieka ūkio subjektų ūkinės finansinės veiklos tyrimus ir pateikia specialisto išvadas ar paaiškinimus Baudžiamojo proceso kodekso, Administracinių nusižengimų kodekso, Administracinių bylų teisenos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
10. Konsultuoja pareigūnus ūkinės finansinės veiklos tyrimo paskyrimo, klausimų specialistui formulavimo, tyrimo medžiagos pateikimo, teisės aktų taikymo mokesčių, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kitais savo kompetencijos klausimais.
11. Teikia siūlymus dėl ūkinės finansinės veiklos tyrimo atlikimo, teisės aktų rengimo ir tobulinimo savo kompetencijos ribose.
12. Dalyvauja atliekant baudžiamojo proceso veiksmus, nagrinėjant administracinius nusižengimus ir kitais teisės aktais nustatytais atvejais.
13. Dalyvauja teismo procese bei teikia išvadas arba paaiškinimus savo kompetencijos klausimais, taip pat kai teismas nusprendžia, kad jo parodymai būtini specialisto išvadai paaiškinti ar papildyti..

V. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
14.2. studijų kryptis – finansai (arba);
14.3. studijų kryptis – apskaita (arba);
14.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
14.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
14.6. darbo patirties sritis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;
14.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;
arba:
14.8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
14.9. darbo patirties sritis – finansų srities patirtis;
14.10. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
15. Atitikimas kitiems reikalavimams:
15.1. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta institucijos vadovo patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

VI. KOMPETENCIJOS

16. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
16.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
16.2. organizuotumas - 3 lygis;
16.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
16.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
16.5. komunikacija - 3 lygis.
17. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
17.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
18. Profesinė kompetencija:
18.1. veiklos planavimas - 3 lygis;
18.2. finansų valdymas ir apskaita - 3 lygis.

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) iki 2021–11–26 įskaitytinai.

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė

Miglė Gylienė

Tel.: 8 5 271 7561; 8 672 86093

El. pastas: [email protected]

Šventaragio g. 2, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.