LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Atitikties skyriaus vyriausiasis specialistas

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS VALDYBOS

ATITIKTIES SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Pareiginės algos koeficientas: 12,00.

3. Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2 172,00 Eur.

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

5. Darbo vieta (miestas): Vilnius.

II. VEIKLOS SRITIS

6. Pagrindinė veiklos sritis:

6.1. sprendimų įgyvendinimas.

III. PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

7. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

7.1. pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija bei tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimas.

IV. FUNKCIJOS

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

13. Dalyvauja atliekant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą.

14. Tarnybos, Valdybos vadovybės pavedimu atstovauja Tarnybai teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, užsienio valstybių institucijose ir įstaigose bei tarptautinėse organizacijose ir renginiuose.

15. Rengia analitines pažymas bei kitus dokumentus dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo, apibendrina įstatymų, Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro įsakymų bei kitų teisės aktų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais taikymo praktiką, ruošia pasiūlymus dėl jų pakeitimo, papildymo.

16. Organizuoja ir vykdo institucijų, finansų įstaigų ir kitų subjektų, atsakingų už pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, darbuotojų mokymus, teikia metodinę pagalbą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais.

17. Prižiūri ir užtikrina tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą.

18. Pagal kompetenciją rengia, teikia pasiūlymus Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo komisijai.

V. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – teisė;

arba:

19.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.4. darbo patirties sritis – atstovavimo teisme patirtis;

19.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;

arba:

19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.7. darbo patirties sritis – teisės srityje;

19.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

20.1. kalba – anglų;

20.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

21. Atitikimas kitiems reikalavimams:

21.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“
.

VI. KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

22.2. organizuotumas - 3 lygis;

22.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

22.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

22.5. komunikacija - 3 lygis.

23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

23.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

24. Profesinė kompetencija:

24.1. teisės išmanymas - 3 lygis;

24.2. tarptautinių ryšių išmanymas - 3 lygis.
.

 

Dokumentai priimami el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) iki 2022–08–09 įskaitytinai.

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Karolina Aleknaitė

Telefonas: 8 5 271 8922; +370 684 97883

El.paštas: [email protected]

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2