LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Užsienio partneriai

PARTNERIAI

Europos Sąjungos Taryba (European Council)

Europos Komisija (European Commision)

Europos Kovos su sukčiavimu tarnyba OLAF (European-Anti Fraud Office)

Eurojustas (Eurojust)

Europolas (Europol)

Egmonto grupė (Egmont group)

Grupė kovai su pinigų plovimu (FATF) (Financial Action Task Force on Money Laundering)

Europos Taryba (Council of Europe)

Interpolas (Interpol)

Finansinės informacijos departamentas (Department of Financial Information) - Lenkija

Finansų ministerijos Finansinis analitinis skyrius (Financial Analytical Unit of the Ministry of Finance) - Čekija

Finansinės žvalgybos padalinys (Financial Intelligence Processing Unit) - Belgija

Guardia di Finanza - Italija

Nacionalinio tyrimo biuro Pinigų plovimo prevencijos tarnyba (Money Laundering Clearing House of the National Bureau of Investigation) - Suomija

Informacijos apie pinigų plovimą biuras Estijos policijos ir sienos apsaugos valdyboje (Financial Intelligence Unit) - Estija

Finansų ministerijos Pinigų plovimo prevencijos departamentas (Office for Money Laundering Prevention in the Ministry of Finance) - Slovėnija

Generalinės prokuratūros Nusikalstamu būdu gautų pajamų plovimo prevencijos tarnyba (Office for Prevention of Laundering of Proceeds Derived from Criminal Activity at the Prosecutor‘s Office) - Latvija

Valstybinė pajamų tarnyba (State Revenue Service) - Latvija

Mokesčių ir muitinės valdyba (Tax and Customs Board) - Estija

Finansinės žvalgybos direktoratas (Financial Intelligence Agency) - Bulgarija

Finansų ministerijos Finansinės policijos Kovos su pinigų plovimu departamentas (Anti-Money Laundering Department office of the Financial Police of Ministry of Finance) - Kroatija

Finansinio monitoringo departamentas (Department for Financial Monitoring) - Ukraina

Valstybės kontrolės komiteto Finansinių tyrimų departamentas (Department of Financial Investigation of the Committee of State Control) - Baltarusija

Valstybės fiskalinė tarnyba (State Fiscal Service) - Ukraina

Mokesčių ministerija (Ministry of Taxes) - Azerbaidžanas

Finansinio monitoringo federalinė tarnyba (Federal Financial Monitoring Service) – Rusijos Federacija