LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbuotojams

AKTUALI INFORMACIJA

Informuojame, kad Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje skiltyje „KELIAS Į POKYČIUS. Informacija pareigūnams“ paskelbta informacija apie vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemones.

Prašome susipažinti: https://vrm.lrv.lt/lt/vidaus-tarnybos-sistemos-pareigunu-isleidziamu-i-pensija-integracijos-i-darbo-rinka-ir-medicinines-reabilitacijos-priemones


Pateikiame Prašymo grąžinti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį formą, kuri yra skirta Finasinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM darbuotojams, iki 2015-09-01 dirbusiems Tarnyboje.


FNTT Teisės ir personalo skyrius primena !!!

Pagal Vidaus tarnybos statuto pakeitimo 2015-06-25 įstatymo Nr. XII-1855 3 straipsnio 20 dalį,  Tarnybos pareigūnai, priimti į vidaus tarnybą iki 2015-12-31 ir pageidaujantys tarnauti iki Vidaus tarnybos statuto (nuo 2016-01-01 galiojanti redakcija) 63 straipsnyje nurodytos ilgesnės tarnybos trukmės,  iki 2016-12-31 gali teikti laisvos formos rašytinius prašymus Tarnybos direktoriui taikyti jiems Vidaus tarnybos statuto 63 straipsnyje nustatytą vidaus tarnybos trukmę.

Nepateikus prašymo, nuo 2017-01-01 visiems Tarnybos pareigūnams, priimtiems į vidaus tarnybą iki 2015-12-31,  automatiškai bus taikoma iki 2016-01-01 d. galiojusio Vidaus tarnybos statuto  54 straipsnyje nustatytas maksimalus (trumpesnis) tarnybos laikas ir galimybė pratęsti tarnybos trukmę iki 5 metų.

Tarnybos trukmės lentelė:

Iki 2015-12-31

Nuo 2016-01-01

54 straipsnis. Pareigūnų vidaus tarnybos trukmė

1. Pareigūnai gali tarnauti:

1) pirminės grandies pareigūnai – kol sukaks 50 metų;

2) vidurinės grandies pareigūnai – kol sukaks 55 metus;

3) aukštesniosios grandies pareigūnai – kol sukaks 60 metų;

4) aukščiausiosios grandies pareigūnai – kol sukaks 65 metus.

2. Pareigūno prašymu, vidaus reikalų įstaigos vadovo teikimu vidaus reikalų ministras turi teisę pratęsti vidaus tarnybos trukmę iki penkerių metų.

63 straipsnis. Pareigūnų vidaus tarnybos trukmė

Pareigūnai gali tarnauti:

1) pirminės grandies pareigūnai – kol jiems sukaks 55 metai;

2) vidurinės grandies pareigūnai – kol jiems sukaks 60 metų;

3) aukštesniosios ir aukščiausiosios grandies pareigūnai – kol jiems sukaks 65 metai.