LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbo užmokestis

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie LR VRM
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 2015 metai 2016 metai
  Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais

IV ketvirtis

Statutinių valstybės tarnautojų pareigybės

Direktorius 1 2497,20 1 2694,43
Direktoriaus pavaduotojas 2 2355,40 2 2355,40
Valdybos viršininkas 7 2054,77 8 2004,26
Skyriaus viršininkas 13 1683,52 13 1718,23
Vyriausiasis tyrėjas 90 1371,05 88 1384,19
Vyresnysis tyrėjas 58 1046,10 59 1066,60
Tyrėjas 14 821,42 13 826,58
Vyresnysis inspektorius 1 973,06 1 1213,50
Jaunesnysis specialistas 9 753,39 9 795,26

Karjeros valstybės tarnautojų  pareigybės

Skyriaus vedėjas 12 1697,57 13 1670,42
Patarėjas 1 1479,87 2 1569,87
Vyriausiasis specialistas 80 1042,58 84 1085,90
Vyresnysis specialistas 16 810,36 13 856,83
Specialistas 1 815,36 1 815,36

Darbuotojų pareigybės, dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas 4 583,09 6 922,92
Vyresnysis specialistas 30 490,61 29 738,74
Specialistas 14 388,17 16 653,90