LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbo užmokestis

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie LR VRM
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 2020 metai 2021 metai
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais
I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis
Statutinių valstybės tarnautojų pareigybės
Direktorius 1 4363,33 1 4407,30 4407,30 4407,30
Direktoriaus pavaduotojas 2 3722,85 2 3616,84 3915,24 3915,24
Valdybos viršininkas 7 3052,64 7 3066,48 3110,57 3200,41
Skyriaus viršininkas 14 2712,16 14 2700,60 2705,67 2699,97
Vyriausiasis tyrėjas 100 2318,82 102 2343,88 2338,44 2329,29
Vyresnysis tyrėjas 55 1865,85 52 1873,88 1897,13 1890,04
Tyrėjas 14 1634,56 5 1711,52 1713,01 1803,84
Patarėjas 1 2986,75 1 2828,33 2913,33 3091,01
Vyriausiasis tyrėjas (*) 1 2317,57 1   2230,20 2230,20
 Vyriausiasis tyrėjas **     6   2313,39 2318,90
             
Karjeros valstybės tarnautojų  pareigybės
Skyriaus vedėjas 10 2386,83 9 2473,95 2529,15 2534,12
Vyriausiasis specialistas 77 1763,62 74 1852,90 1883,21 1870,18
Patarėjas 2 1939,64 4 2121,57 2195,10 2156,27
             
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybės
Finansų specialistas (A2) 3 1705,18 2 1709,82 1771,77 1784,16
Vertėjas (A2) 4 1283,21 4 1244,90 1300,95 1300,95
Dokumentų tvarkytojas (A2) 5 1348,50 5 1302,25 1386,97 1405,85
Kalbos tvarkytojas (A2) 1 1371,63 1 1323,96 1401,84 1401,84
Transporto specialistas (B) 1 1511,40 1 1445,50 1548,75 1548,75
Vyresnysis pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojas (B) 2 1313,11 2 1306,85 1475,30 1638,14
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas (A2) 1 1858,93 1 1646,10 1646,10 1646,10
Kompiuterių sistemų administratorius (A2) 2 1318,31 1 1775,90 1902,75 1902,75
Informacinių technologijų sistemų administratorius (A2) 2 2008,97 2 1942,40 2016,48 2016,48
Elektronikos inžinierius (informacinė inžinerija) (A2) 1 1817,68 2 1832,84 1952,76 1952,76
Dokumentų tvarkytojas (B) 7 1200,68 7 1163,48 1231,92 1231,92
Lengvojo automobilio vairuotojas (C) 1 1017,87 1 1163,48 1231,92 1231,92
Viešųjų ryšių specialistas (A2) 2 2217,16 2 2157,93 2219,58 2219,58
Projekto administratorius (A2) 1 1933,95 1 1865,58 1975,32 1975,32
Projekto finansininkas (A2) 1 1798,43 1   1975,32 1975,32
Viešųjų pirkimų specialistas (A2) 1 1707,05 1 1732,83 1811,60 1811,60
Skyriaus padėjėjas 9 1258,90 11 1230,09 1281,78 1301,34
Pinigų plovimo prevencijos specialistas 1 1933,95 2 1920,45 2016,48 2016,48
Personalo specialistas 2 1743,87 2 1715,13 1816,02 1816,02
Duomenų bazių specialistas 1 1718,79 1 1725,16 1826,64 1826,64
Profesinių įgūdžių instruktorius 1 1816,32 1 1725,16 1826,64 1826,64
Psichologas 1 2204,93 1 2217,46 2217,46 2217,46
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas 1 2323,20 1 2336,40 2336,40 2336,40
Teisės specialistas     1   2219,58 2219,58
Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistas     1     1784,16
             
 
Skyriaus viršininkas**     1     2718,72
Vyresnysis tyrėjas**     1     1967,36
             

 

Pastaba:

  1. *Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2000 m. sausio 11 d. įstatymo Nr. VIII-1524 „Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų“ 5 straipsnio 6 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.
 Atnaujinta: