LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Nutarimai

Data Numeris Pavadinimas
2017-03-15 178 Dėl prašymų suteikti išankstinius leidimus atlikti tarptautinius mokėjimo pavedimus su Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos asmenimis, subjektais ir organizacijomis nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-10-26 1073 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 942 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo 
2014-12-03 1352 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 562 „Dėl Kliento atliktų piniginių operacijų bei įtartinų ir neįprastų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir kliento veiklai būdingas dideles nuolatines ir reguliarias pinigines operacijas apibūdinančio kriterijaus nustatymo“ pakeitimo
2014-12-03 1351 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 677 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais, sąrašo ir įtartinų piniginių operacijų ir sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2012-07-18 894 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-09-23 nutarimo Nr. 1149 „Dėl Valstybių, valdų ir kraštų, kurie nėra Europos Sąjungos nariai, tačiau pripažįstami taikantys reikalavimus, lygiaverčius Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nustatytiems reikalavimams, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
2008-07-09 680 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d. nutarimo Nr.  527 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos disponuojamos informacijos apie kliento operacijas su pinigais teikimo Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo