LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Sprendimai dėl poveikio priemonių

 

Data
Subjektas, kuriam taikyta poveikio priemonė (pavadinimas)
Tipas
Teisės aktų pažeidimai
Poveikio priemonės
Informacija apie skundus dėl poveikio priemonių
 2021-11-30  UAB „1PARTNER.LT“  NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 12, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1, 7, 8, 9 ir 10 dalyse, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2021-11-30 UAB „Centro kubas-nekilnojamasis turtas“ NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 19 straipsnio 1, 7, 8, 9 ir 10 dalyse, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2021-12-01 UAB „NT Savas būstas“ NT vystytojas PPTFPĮ 19 straipsnio 1, 3, 8, 9, 10 dalių, 20 straipsnio 3 dalies, 22 straipsnio 1 ir 6 dalių, 29 straipsnio 1 dalies reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2021-12-01 UAB „Rebest“ NT vystytojas PPTFPĮ 19 straipsnio 1, 7, 8, 9, 10 dalių, 22 straipsnio 1 ir 6 dalių, 29 straipsnio 1 dalies nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2021-12-02 UAB „Rea LT“ NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 3 dalies, 19 straipsnio 1, 3, 9 dalių, 20 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių, 22 straipsnio 1 dalies, 29 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2021-12-02 UAB „Viktauga“ NT vystytojas PPTFPĮ 19 straipsnio 1, 3, 8, 9, 10 dalių, 20 straipsnio 3 dalies, 22 straipsnio 1 ir 6 dalių, 29 straipsnio 1 dalies reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2021-12-02 MB „NT ministerija“ NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 12, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1, 7, 8, 9 ir 10 dalyse, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2021-12-02 UAB „Oberstata“ NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 12, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1, 7, 8, 9 ir 10 dalyse, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2021-12-07 UAB „Britauto“ Prekyba turtu PPTFPĮ 19 straipsnio 1, 3, 8, 9 dalyse, 20 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje, 29 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimai. Įspėjimas  
2021-12-07 UAB „Butų bankas“ NT vystytojas PPTFPĮ 9 straipsnio 12, 14–18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1, 8–10 dalyse, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2021-12-07 UAB ,,Hausa'' NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 12, 14–18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1, 7–10 dalyse, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 ir 2  dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2021-12-15 UAB „Gijoneda“ NT brokeris PPTFPĮ 19 straipsnio 1, 7–10 dalių, 22 straipsnio 1 dalies nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2021-12-15 UAB „Inreal“ NT vystytojas PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 12–18 dalių, 10 straipsnio 6 ir 7 dalių, 19 straipsnio 10 dalies, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių, 29 straipsnio 1 ir 2 dalių nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2021-12-15 UAB „Dainavos apartamentai“ NT vystytojas PPTFPĮ 9 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 20 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, 22 straipsnio 1 dalyje, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Įspėjimas  
2021-12-15 UAB „Miesto būstai“ NT vystytojas PPTFPĮ 9 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 20 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, 22 straipsnio 1 dalyje, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Įspėjimas  
           

Sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos. Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, išskyrus sprendimą skirti Įstatyme nustatytas baudas ir sprendimą panaikinti licenciją ar leidimą vykdyti veiklą, jeigu tokį sprendimą priėmė ne licenciją ar leidimą vykdyti veiklą kitam įpareigotajam subjektui išdavusi priežiūros institucija.