LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Duomenų apie pinigines operacijas ir sandorius teikimas

AKTUALI INFORMACIJA

Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar įtartinus sandorius bei informacijos apie pinigines operacijas arba sandorius, viršijančius 15 tūkstančių eurų sumą grynaisiais pinigais, pateikimo tvarką reglamentuoja šie teisės aktai:

2017 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 1V-701 dėl įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo ir informacijos apie grynųjų pinigų operacijas ar sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo

2015 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. V-129 „Dėl Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, teikimo formų, teikimo schemos ir teikimo formų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“

Informacijos teikėjai, kurie informaciją teikia retai (ne daugiau kaip 10 kartų per metus), gali ją perduoti raštu, faksu arba elektroniniu paštu.

Kilus klausimų dėl informacijos teikimo tvarkos, prašome kreiptis į FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybą telefonais Vilniuje 271 7457 ar 271 6686.