LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Teismas FNTT sprendimą dėl asmens duomenų nepateikimo pripažino teisėtu

Teismas FNTT sprendimą dėl asmens duomenų nepateikimo pripažino teisėtu

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) patvirtino, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (toliau – FNTT) pagrįstai atsisakė pateikti asmeniui jo prašomą informaciją apie asmens duomenis ir jų tvarkymą, kai tie duomenys gaunami Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo nustatyta tvarka (toliau – PPTFPĮ). LVAT konstatavo, kad saviraiškos ir informacijos laisvė gali būti ribojama siekiant užtikrinti pusiausvyrą su kitomis konstituciškai reikšmingomis asmens ir visuomenės teisėmis ir teisėtais interesais.

Asmuo kreipėsi į FNTT, prašydamas suteikti informaciją apie tvarkomus jo asmens duomenis. FNTT atsakė, kad pareiškėjo prašoma informacija yra gauta PPTFPĮ nustatyta tvarka, todėl jam negali būti pateikta.

Asmuo šį FNTT atsakymą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui (toliau – VAAT), o šis atmetė pareiškėjo skundą, pripažindamas, kad FNTT atsisakymas pateikti informaciją yra pagrįstas ir proporcingas.

VAAT savo sprendime netenkinti asmens skundo išaiškino, kad PPTFPĮ finansų įstaigoms ir kitiems subjektams, kuriems taikomas šis įstatymas, nustatyta pareiga teikti informaciją FNTT apie jų klientų vykdomas įtartinas pinigines operacijas ar sandorius. FNTT iš finansų įstaigos gauta informacija ir jos pagrindu parengta analitinė medžiaga ir kita informacija negali būti skelbiama, atskleidžiama ar teikiama asmenims, nes gali atskleisti FNTT paslaptį, padaryti žalos FNTT interesams, atskleisti atliekamų įtartinų finansinių operacijų analizės taktiką, turinį, būdus ir priemones.

VAAT sprendime nurodė, kad „kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu yra priemonė, kuria siekiama užtikrinti visuomenės saugumą, kriminalinių nusikaltimų prevenciją, tyrimą ir išaiškinimą. Todėl atsisakymas pateikti aptariamą informaciją teismo vertinamas kaip teisėtas, konstituciškai pagrįstas laisvės gauti informaciją apribojimas <...>. Tokia tarnybos paslaptį sudaranti informacija pareiškėjui neteiktina.“

LVAT atmetė pareiškėjo apeliacinį skundą ir paliko galioti VAAT sprendimą ir suformavo precedentą, kad FNTT turi teisę neteikti informacijos ir asmens duomenų asmenims, kurių duomenys buvo gauti PPTFPĮ nustatyta tvarka.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas