LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Tarnyboje vyko darbo grupės, koordinuojančios pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos veiklą, pasitarimas

Sausio 23 dieną Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje vyko darbo grupės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos veiklai koordinuoti pasitarimas.

Pasitarime, kuriame dalyvavo institucijų, atsakingų už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos Lietuvoje įgyvendinimą, buvo aptarta Europos Tarybos Ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (Moneyval) 4-osios Lietuvos Respublikos vertinimo ataskaitos rezultatai, vertinimo ataskaita, numatytos priemonės komiteto nustatytiems trūkumams šalinti, naujų tarptautinių standartų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimas. Darbo grupės nariai buvo supažindinti su 2012 m. pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatais ir planuojamu atlikti Nacionalinį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą.

Darbo grupei, sudarytai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymu (jos sudėtis nuolat atnaujinama), yra pavesta koordinuoti valstybės institucijų, finansų įstaigų ir kitų subjektų bendradarbiavimą įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, teikti už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemos tobulinimo, apibendrinti nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo būdus, rengti ir teikti pasiūlymus dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių ir atitinkamų teisės aktų tobulinimo suinteresuotoms valstybės institucijoms, finansų įstaigoms bei kitiems subjektams.  

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pranešėjų apsauga

Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas