LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Strasbūre įvertinta Lietuvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažanga

Vakar, kovo 15 d., Strasbūre (Prancūzijos Respublika) Europos Tarybos Ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (Moneyval), plenariniame posėdyje Lietuvos delegacija pristatė ataskaitą apie 2 metų pažangą, įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones šalyje.

Po svarstymo Europos Tarybos ekspertai raportą patvirtino ir palankiai įvertino Lietuvos pastangas ir įdirbį.

Moneyval komiteto uždaviniai – plėsti ir stiprinti kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Valstybių narių vertinimo pagrindu (Lietuvoje ekspertai lankėsi 2006 m.)  Moneyval atlieka strateginį planavimą, formuoja kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politiką, inicijuoja politinius sprendimus ir reikalingų įstatymų ar jų pakeitimų priėmimą nacionaliniu lygmeniu. Moneyval komitetas nuolat prižiūri, kaip valstybės narės įgyvendina vertinimo ataskaitose nurodytas rekomendacijas.

Didžioji dalis Moneyval komiteto rekomendacijų jau įgyvendintos įsigaliojus Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymui. Įgyvendinant likusias rekomendacijos, suplanuotos ir vykdomos priemonės, parengti atitinkamų teisės aktų pakeitimai ir papildymai. Nuo kovo mėn., įsigaliojus Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimams, informacija kaupiama ne vien tik apie pagrindinį akcininką, bet ir apie  visus akcininkus ar jų pasikeitimus. Per dvejus metus parengti Baudžiamojo kodekso 216 str. (Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas) pakeitimai, išplečiant dispoziciją, kaip reikalaujama tarptautiniuose teisės aktuose. Parengtame Baudžiamojo kodekso projekte numatyta atskirai kriminalizuoti teroristų finansavimo veikas. Be to, Lietuvos Respublikos Seimui pateikti Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimai, kuriuose siūloma sugriežtinti atsakomybę už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo priemonių įgyvendinimo pažeidimus. Su kitomis institucijomis derinama tvarka, kuria bus reglamentuojamas grynųjų pinigų, gabenamų į Europos Sąjungos šalis ar iš jų, deklaravimas. Bendradarbiaujant su Valstybine mokesčių inspekcija ir kitomis institucijomis bus stiprinama pelno nesiekiančių organizacijų kontrolė, kad būtų išvengta jų panaudojimo teroristų finansavimui ir pinigų plovimui.

Kitąmet planuojamas 4-asis Moneyval ekspertų vertinimo vizitas Lietuvoje. Jo metu bus išsamiai vertinama, kaip pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės įgyvendinamos Lietuvoje ir kaip ši sistema atitinka tarptautinius standartus.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas