LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Iš tarnybos atleistas FNTT pareigūnas

Gruodžio 29 dieną laikinai einančio Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus pareigas Valdo Grendelio įsakymu, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 15 punktu (jei dėl laikinojo nedarbingumo pareigūnas neatvyko į tarnybą daugiau kaip 120 kalendorinių dienų iš eilės), iš vidaus tarnybos atleistas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Neteisėto paramos panaudojimo tyrimo skyriaus viršininkas Kastytis Balaišis.

Nuo 2010 m. rugpjūčio 31 dienos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje buvo atliekamas tarnybinis patikrinimas dėl Tarnybos Neteisėto paramos panaudojimo tyrimo skyriaus viršininko K. Balaišio rugpjūčio 30 dieną, kaip įtariama, įvykdyto eismo įvykio. Rugsėjo 1 dieną Tarnyba buvo informuota, kad pareigūnas serga ir jam nuo rugpjūčio 31 d. išduotas nedarbingumo pažymėjimas. Dėl šios priežasties Tarnyba negalėjo pasirašytinai informuoti pareigūno apie pradėtą tarnybinį patikrinimą ir jo teises bei pateikti jam turimus duomenis apie tarnybinį nusižengimą, kaip reikalaujama Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkoje, patvirtintoje vidaus reikalų ministro įsakymas.

Tarnyba dėl pareigūnui išduoto nedarbingumo pažymėjimo pagrįstumo kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, kuri raštą persiuntė į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą. Po to Tarnybos raštas buvo persiųstas Sveikatos priežiūros tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos. 2010 m. spalio 1 d. Sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos informavo, kad Tarnybos pareigūnui K. Balaišiui yra pagrįstai išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai ir pasiūlė pareigūną siųsti į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (toliau – CMEK) dėl specializuotosios medicininės ekspertizės atlikimo, kad būtų įvertintas jo tolesnis tinkamumas vidaus tarnybai.

2010 m. spalio 14 d. sergantis pareigūnas kreipėsi į Tarnybą su prašymu išduoti siuntimą į CMEK, tačiau jo prašymas išduoti tokį siuntimą nebuvo patenkintas.

Lapkričio 25 d. Tarnyba, vadovaudamasi Vidaus tarnybos statuto 56 straipsniu 3 dalimi, K. Balaišiui išsiuntė įspėjimą apie galimą atleidimą iš vidaus tarnybos Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 15 punkte nurodytu pagrindu kitą darbo dieną, kai sueis nurodytas terminas, ir siuntimą į CMEK dėl specializuotosios medicininės ekspertizės atlikimo.

Gruodžio 27 d. iš CMEK gauta pažyma apie tai, kad pareigūnas yra tinkamas tarnybai.

Vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 15 punkte nustatytais atleidimo iš vidaus tarnybos pagrindais, pareigūnas atleistas iš vidaus tarnybos kitą darbo dieną po to, kai suėjo jo laikinojo nedarbingumo daugiau kaip 120 kalendorinių dienų iš eilės terminai.

Iš pareigų atleistas K. Balaišis turėjo vidaus 19 metų 3 mėn. tarnybos stažą, todėl pareigūnų ir karių valstybinė pensija jam nebus skirta.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas