LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

FNTT nagrinėjamuose dokumentuose – ir pareiškėjų tarpusavio ginčai

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko gaunamų skundų, pareiškimų, pranešimų analizę, kuri parodė, kad neretai skundžiami faktai, susiję su fizinių ar juridinių asmenų – bendrovių, įmonių civiliniais teisiniais santykiais, medžiagoje pateikiami faktai dėl sutarties sąlygų nesilaikymo, kylančių tarpusavio ginčų.

Pastaruoju metu padaugėjo skundų, pareiškimų ir pranešimų, kai asmenys, dalyvavę viešųjų pirkimų konkursuose ir pralaimėję, nurodo abstrakčius ginčytinus faktus apie konkursą laimėjusio asmens neva padarytą nusikalstamą veiką. Pareiškėjai, norėdami sustabdyti procesą ar panaikinti viešųjų pirkimų rezultatus, skundus adresuoja ne Viešųjų pirkimo tarnybai, o Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ar kitoms teisėsaugos institucijoms. Gaunama ir skundų, pareiškimų ir pranešimų, kuriuose nurodomi akivaizdžiai neteisingi faktai apie tariamą nusikalstamą veiką, kuomet civilinio proceso tvarka teismuose spręstinus tarpusavio ginčus asmenys siekia išspręsti baudžiamojo persekiojimo priemonėmis ir į tai neretai įtraukia ir teisėsaugos institucijas.

Dėl to, kad skundais ar pareiškimais siekiama kylančius nesutarimus ar ginčus aiškintis baudžiamosios teisės normomis, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai priima nutarimus atsisakyti pradėti ikiteisminius tyrimus.

Pažymėtina, kad Baudžiamojo proceso kodekse įtvirtintas baudžiamojo persekiojimo privalomumo principas, nustatantis kiekvienam ikiteisminio tyrimo pareigūnui ir prokurorui pareigą reaguoti į kiekvieną informaciją apie galimą nusikalstamą veiką ir atlikti visus reikalingus proceso veiksmus bei priimti reikalingus sprendimus, kad nusikalstama veika būtų atskleista. Ikiteisminis tyrimas turi būti pradedamas ir tais atvejais, kai iš gauto skundo, pareiškimo ar pranešimo negalima patikimai spręsti, ar nusikalstama veika iš tikrųjų buvo padaryta. Šiais atvejais ikiteisminis tyrimas pradedamas ir pirmiausia atliekamas norint nustatyti, ar yra nusikalstamos veikos požymių. Baudžiamojo proceso kodeksas suteikia tik minimalią galimybę tikslinti skunde nurodytus faktus, tai yra, galima patikslinti informaciją su pareiškėju, taip pat gauti duomenis iš valstybės ar savivaldybių įstaigų.

Atsižvelgiant į galimus nesąžiningų konkuruojančių ar dominuojančių rinkoje asmenų interesus, FNTT pareigūnai kiekvienu atveju, susipažinę su gaunamais skundais, pareiškimais ar  pranešimais, privalo profesionaliai įvertinti nurodytus faktus ir nagrinėdami juos vadovautis įstatymais. Priimti sprendimai privalo būti objektyvūs ir operatyvūs. 

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas