LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Susitarimai

Tarptautinės institucijos

Prisijungta prie Egmonto grupės finansinės žvalgybos padalinių chartijos (2008-04-08)

Austrija

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Austrijos Respublikos federalinio vidaus reikalų ministro susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir tarptautine nelegalia narkotikų apyvarta (2001-06-20)

Azerbaidžanas

Lietuvos Respublikos ir Azerbaidžano Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose (2001-10-23)

Azerbaidžano Respublikos mokesčių ministerijos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su mokesčių įstatymų pažeidimais (2004-04-02)

Baltarusija
Belgija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Belgijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl policijų bendradarbiavimo (2003-11-19)

Susitarimo memorandumas tarp Belgijos Karalystės Finansinės informacijos apdorojimo biuro ir Mokesčių policijos departamento prie VRM dėl bendradarbiavimo keičiantis finansine žvalgybine informacija susijusia su pinigų plovimu (1999-10-12)

Bulgarija

Susitarimo memorandumas tarp Bulgarijos Respublikos finansinės žvalgybos agentūros prie Finansų ministerijos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM dėl bendradarbiavimo keičiantis finansine žvalgybine informacija susijusia su pinigų plovimu (2002-11-25)

Čekija

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Čekijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo susitarimas (1996-03-29, (lietuvių, rusų kalba)

Susitarimo memorandumas tarp Čekijos Respublikos Finansų ministerijos Finansinio analitinio poskyrio ir Mokesčių policijos departamento prie VRM dėl bendradarbiavimo keičiantis finansine žvalgybine informacija susijusia su pinigų plovimu (2000-11-08)

Estija

Estijos Respublikos mokesčių ir muitinės valdybos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su finansiniais ir kitais pažeidimais pagal kompetenciją (2004-09-09)

Susitarimo memorandumas tarp Estijos policijos valdybos ir Mokesčių policijos departamento prie VRM dėl bendradarbiavimo keičiantis finansine žvalgybine informacija susijusia su pinigų plovimu (1999-10-07)

Gruzija

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM ir Gruzijos monitoringo tarnybos susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimu (pinigų plovimu) ir teroristų finansavimu (2014-03-27)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu (2013-09-26)

Ispanija

Lietuvos Respublikos ir Ispanijos Karalystės susitarimas dėl bendradarbiavimo išaiškinant, tiriant ir užkardant nusikaltimus (2007-12-03)

Italija

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Guardia di finanza 2-ojo skyriaus – vyriausiosios valdybos (Italija) susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo kovojant su pinigų plovimu (2004-06-09)

JAV

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės sutartis dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose (1998-01-16)

Kanada

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Kanados finansinių operacijų ir pranešimų analizės centro susitarimo memorandumas dėl keitimosi informacija, susijusia su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (2017-11-21)

Kazachstanas

Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose (1994-08-08)

Kazachstano Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su mokesčių įstatymų pažeidimais (2001-04-05)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu, neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, terorizmu ir kitais nusikaltimais (2000-05-11)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Kazachstano Respublikos finansų ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimu (pinigų plovimu) ir teroristų finansavimu (2015-05-19).

Kinija

Lietuvos Respublikos ir Kinijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose (2000-03-20)

Kosovas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Kosovo Respublikos finansinės žvalgybos padalinio susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimu (pinigų plovimu) ir teroristų finansavimu (2016-10-03)

Kroatija

Susitarimo memorandumas tarp Kroatijos Pinigų plovimo prevencijos departamento ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM dėl bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos keičiantis informacija susijusia su pinigų plovimu (2001-04-06)

Latvija

Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais nusikaltimais ir dėl bendrų veiksmų pasienio teritorijoje (2006-06-07)

Latvijos Respublikos valstybės pajamų tarnybos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su finansiniais ir kitais teisės pažeidimais pagal kompetenciją (2005-06-16)

Susitarimo memorandumas tarp Latvijos Respublikos prokuratūros turto įgyto nusikalstamu būdu legalizavimo prevencijos biuro ir Mokesčių policijos departamento prie VRM dėl bendradarbiavimo keičiantis finansine žvalgybine informacija susijusia su pinigų plovimu (1999-05-19)

Lenkija

Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose (1993-01-26)

Lenkijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais nusikaltimais ir dėl bendrų veiksmų pasienio teritorijoje (2006-03-14)

Lenkijos Respublikos finansų ministro ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su finansiniais nusikaltimais (2005-10-20)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM ir Lenkijos Finansų ministerijos susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo keičiantis finansine žvalgybine informacija susijusia su pinigų plovimo (2002-02-07)

Makedonija

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Makedonijos Respublikos finansų ministerijos Finansinės žvalgybos tarnybos susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimu (pinigų plovimu) ir teroristų finansavimu (2014-02-25).

Moldova

Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose (1993-02-09)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Moldovos Respublikos kovos su ekonominiais nusikaltimais ir korupcija centro susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su finansiniais ir kitais teisės pažeidimais pagal kompetenciją (2005-09-27)

Naujoji Zelandija

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM ir Naujosios Zelandijos policijos finansinės žvalgybos padalinio susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo keičiantis informacija, susijusia su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (2018-04-12)

Panama

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM ir Panamos Respublikos Prezidento kanceliarijos Finansinės analizės padalinio susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimu (pinigų plovimu) ir teroristų finansavimu (2017-02-28)

Portugalija

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM ir Portugalijos finansinės žvalgybos padalinio susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo keičiantis informacija, susijusia su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir sunkiais finansiniais nusikaltimais (2006-04-19)

Pietų Afrikos Respublika

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM ir Pietų Afrikos Respublikos finansinės žvalgybos centro susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimu (pinigų plovimu) ir teroristų finansavimu (2017-07-07)

Rusija

Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose (1992-07-21)

Rusijos Federacijos federalinės finansų monitoringo tarnybos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM Susitarimas dėl bendradarbiavimo, kovojant su nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimu (plovimu) ir teroristų finansavimu (2009-09-10)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo susitarimas (1993-11-18)

Serbija

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM ir Serbijos Respublikos finansų ministerijos Pinigų plovimo prevencijos valdybos Susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimu (pinigų plovimu) ir teroristų finansavimu (2010-03-22)

Slovakija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovakijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo išaiškinant, tiriant ir užkardant nusikaltimus (2008-06-10)

Slovėnija

Susitarimas dėl keitimosi informacija, susijusia su pinigų plovimu tarp Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM ir Slovėnijos Respublikos finansų ministerijos Pinigų plovimo prevencijos biuro (2002-05-15)

Suomija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo nusikaltimų prevencijos srityje (1997-03-18)

Susitarimo memorandumas tarp Suomijos Respublikos Nacionalinio tyrimų biuro Pinigų plovimo Tarnybos ir Mokesčių policijos departamento prie VRM dėl bendradarbiavimo keičiantis finansine žvalgybine informacija susijusia su pinigų plovimu (2000-12-04)

Turkija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu, neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta (prekyba jomis) ir kitais sunkiais nusikaltimais (1997-06-02)

Ukraina

Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose (1993-07-07)

Ukrainos Ministrų kabineto ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu ir tarptautiniu terorizmu (2007-04-12)

Ukrainos valstybine mokesčių administracijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su mokesčių teisės pažeidimais (2000-05-24)

Ukrainos Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo sutartis (1992-05-30)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Ukrainos valstybės finansų monitoringo komiteto susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo kovojant su pinigų plovimu (2005-03-23)

Uzbekistanas

Lietuvos Respublikos ir Uzbekistano Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose (1997-02-20)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Uzbekistano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu (2002-02-18)

Vengrija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su terorizmu, neteisėta narkotikų apyvarta, organizuotu nusikalstamumu ir kitais sunkiais nusikaltimais (1997-03-04)

Vokietija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės Sutartis dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu, terorizmu ir kitais sunkiais nusikaltimais (2001-02-23)

 

 

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas