LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriaus viešųjų pirkimų specialistas

Ieškome kandidato, norinčio dirbti Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriaus viešųjų pirkimų specialisto pareigose.

Privalomi reikalavimai:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų srityje.

Pagrindinės funkcijos:

analizuoti Tarnybos prekių, paslaugų ir darbų poreikį, rengti preliminarų metinį Tarnybos prekių, paslaugų ir
darbų viešųjų pirkimų planą, parinkti prekių kodus bei paslaugų kategorijas, nustatyti perkamų darbų vertes;
pagal pirkimo iniciatorių paraiškas nustatyti galimą taikyti pirkimo būdą ir teikti siūlymus Tarnybos viešųjų
pirkimų komisijai;
organizuoti ir koordinuoti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų verčių apskaitą Tarnyboje, vadovaujantis
Viešųjų pirkimų įstatymu, Tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų bei Tarnybos Viešųjų pirkimų organizavimo
taisyklėmis;
rengti ataskaitas apie Tarnyboje vykdytus viešuosius pirkimus ir teikti jas Viešųjų pirkimų tarnybai.

Darbas pagal darbo sutartį.

Savo CV, motyvacinį laišką ir rekomendacijas siųskite karjera@fntt.lt